Technológie

Rezacia technológia na báze VODNÉHO LÚČA

Technológia využitia vody pre účely delenia materiálov sa priemyselne využíva relatívne krátke obdobie od 70.-tych rokov 20.-teho storočia. K jej rozmachu prispel až technologický pokrok a nové poznatky z oblasti veľmi vysokého tlaku. Špecializované strojárenské firmy uviedli tieto znalosti do praktického využitia a konštrukcie zariadení, schopných vytvárať stály vysoký tlak.

Princíp rezania vodou je založený na vytváraní veľkej kinetickej energie vody (až viac ako 4000 atmosfér a trojnásobná rýchlosť zvuku) ktorá sa takto správa ako pevná látka - nevytupiteľná píla a svojou energiou je schopná rezať a deliť aj veľmi tvrdé materiály. Na zefektívnenie rezania sa do vody pridáva tzv. abrazívum - špeciálny piesok mikrorozmerov, ktorý takto znásobuje kinetickú energiu vody. Samotný vodný lúč, vychádzajúci z trysky má priemer cca 0,1-0,35 mm. Takto je zaručené že pri spracovaní materiálu dochádza k minimálnym stratám materiálu. Ďalšou výhodou tejto technológie je, že rezaný materiál nie je vystavený žiadnym vysokým teplotám (na rozdiel od rezania plameňom, plazmou alebo laserom) a nedochádza k deformáciám a zmenám štruktúry obrábaného materiálu. Výstupná teplota vody je približne 50 °C. Precíznosť rezania a studený proces zaručujú, že takto vyrezaný výrobok alebo polotovar je konečný a nevyžaduje ďalšie "zjemňovanie", brúsenie a čistenie hrán alebo plôch.

Spojením strojov s počítačovým ovládaním CNC sa dostáva táto technológia na neporovnateľne vyššiu úroveň oproti konvenčným rezacím technológiám. Software automaticky vypočíta maximálne využitie suroviny a tým minimalizuje vzniknutý odpad. CNC okrem veľkoplošného rezania umožňuje vysoko presné a opakované precízne úkony ako je dierovanie. Rýchlosť rezania a jej kontinuálnosť bez časových prestojov umožňuje dosiahnuť najvýhodnejší pomer medzi cenou za službu, kvalitou spracovania a výkonu.

LASEROVÁ rezacia technológia

Spoločnosť HOLLGARDvlastní nový 2D-laserový rezací stroj TRUMPF TruLaser 3030. Táto najmodernejšia laserová technológia pracuje na princípe "lietajúcej optiky" - páliaca hlava sa pohybuje a obrobok ostáva v klude, pričom nikdy nedochádza k ich mechanickému kontaktu. V prípade laserového rezania kovov stojí v popredí vždy vysoká flexibilita, presnosť, rýchlosť spracovania a kvalita spolu so zjednodušením celého výrobného reťazca.

V 2D-laserovom CO2 rezacom stroji sa v zásade elektrická energia prevádza do svetelného lúča jednotnej vlnovej dĺžky, prostredníctvom procesu generovania lúča v laserovom rezonátore. V laserovom rezonáte je laserové médium (napr. plyn CO2) dané medzi dve zrkadlá. Laserové svetlo je odrážané tam a späť medzi zrkadlami a tak dochádza k jeho zosilneniu, pričom časť lúča je emitovaná cez čiastočne reflektujúce zrkadlo. Táto časť lúča je použitá pre laserové spracovanie. Laserový lúč je v podstate paralelný, čo ho umožňuje prenášať na veľkú vzdialenosť na miesto, kde ho potrebujeme. Na mieste použitia je laserový lúč zaostrený do veľmi malého bodu a prenáša energiu potrebnú na ohrev, tavenie a tiež okamžité odparenie (sublimáciu) kovov.