Inovácia

Pre zákazníkov, ktorý už využívajúcich technológiu vodného lúča, ktorých zariadenia nie sú na najmodernejšej úrovni poskytujeme služby modernizácie zariadenia na úrovni technickej, softwarovej a programátorskej.