Gallery


2 mm hruba hlinikova platna / 2 mm aluminium plate


Rezanie 20 mm oceľovej platne 20 mm thick steel


Rezanie 20 mm oceľovej platne 20 mm thick steel


Príruba a diery 5 mm nerez


Príruba pod výfuk - nerez 15 mm


Otvor do oceľovej rúry – hrúbka plechu 2 mm / Opening in 2 mm thick steel pipe


Nerez 10 mm / 10 mm stainless steel


Kruhové výrezy a diery do šamotu 20 mm / Circle cut outs from brick


Motív do skla 3 mm Motif into glass


2500 holes in 12 mm thick glass


Rezanie mramoru 30 mm / Cutting of 30 mm thick marble


Rezanie mramoru 30 mm / Cutting of 30 mm thick marble


Kríž z mramoru - hrúbka 60 mm / Cross from marble – 60 mm thick


Kríž z mramoru - hrúbka 60 mm / Cross from marble – 60 mm thick


Vonkajšia betónová dlažba 40 mm / Outdoor concrete pavement


Vonkajšia betónová dlažba 40 mm Outdoor concrete pavement


Motív do obkladačky 6 mm / Motif in tile