Cieľ

Cieľom spoločnosti HOLLGARDje sprístupnenie modernej technológie delenia materiálov záujemcom z oblasti spracovania rôznych druhov materiálov a tým prispieť k zvýšeniu efektívnosti ich práce. Tento cieľ chceme dosiahnuť tromi spôsobmi:

  • odborným poradenstvom
  • poskytovaním kvalitných služieb
  • dodávaním kompletných technologických celkov